Imprimă acum Imprimă acum
 

 Obiectivele Evalrom sunt următoarele:

 1. promovarea utilizării evaluării în sectoarele public, privat şi asociativ;
 2. creşterea gradului de transparenţă şi responsabilizare în actul de management public prin   utilizarea sistematică a evaluării;
 3. dezvoltarea capacităţii de evaluare la nivel naţional;
 4. promovarea calităţii în evaluare;
 5. promovarea calităţii în formarea profesională în evaluare;
 6. crearea de valoare adăugată prin dezvoltarea de concepte, metodologii şi instrumente inovative în domeniu.


 

Pentru realizarea obiectivelor propuse Evalrom desfăşoară următoarele activităţi:

 1. organizarea de simpozioane, conferinţe şi ateliere de lucru în domeniul evaluării;
 2. facilitarea schimbului de experienţă în domeniul evaluării;
 3. diseminarea de informaţii şi bune practici (pagină web, publicaţii, revistă) în domeniul evaluării;
 4. organizarea de cursuri de instruire în domeniul evaluării;
 5. elaborarea şi promovarea unui cod etic şi stabilirea principiilor şi liniilor directoare în procesul de evaluare;
 6. dezvoltarea de parteneriate cu mediul academic în vederea adaptării programelor de formare în domeniul evaluării la standardele internaţionale şi la nevoile pieţei;
 7. activităţi de advocacy şi lobby în domeniul evaluării;
 8. studii şi cercetări în vederea schimbului de experienţă şi a îmbunătăţirii metodelor şi tehnicilor de evaluare.


Documente utile

 
1. Statutul Evalrom(139 KB) 20-04-2010 Descarca
 
 
Secţiune modificată miercuri, 14 iulie 2010 8 vizitatori